|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Saturday, November 17, 2018
Danh Mục

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các công tác bảo hộ lao động và an toàn, phòng chống cháy nổ, bão lụt; 
- Đào tạo, hướng dẫn triển khai công tác an toàn lao động và các kế hoạch liên quan khác; 
- Theo dõi tình hình các thiết bị an toàn, kiểm tra thử nghiệm định kỳ theo quy định, quy trình và quy phạm về an toàn; 
- Lập phương án thi công, biện pháp an toàn, hướng dẫn, giám sát thực hiện công tác an toàn; 
- Tham gia điều tra, khai báo tai nạn lao động theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
Liên hệ
Trưởng phòng:                                      
Số điện thoại:  Email: 
Phó trưởng phòng: Ông Đỗ Duy Hiệp
Số điện thoại: 024.22174114               Email: hiepdd.etc@npc.com.vn
 
Chức năng, nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các công tác bảo hộ lao động và an toàn, phòng chống cháy nổ, bão lụt; 
- Đào tạo, hướng dẫn triển khai công tác an toàn lao động và các kế hoạch liên quan khác; 
- Theo dõi tình hình các thiết bị an toàn, kiểm tra thử nghiệm định kỳ theo quy định, quy trình và quy phạm về an toàn; 
- Lập phương án thi công, biện pháp an toàn, hướng dẫn, giám sát thực hiện công tác an toàn; 
- Tham gia điều tra, khai báo tai nạn lao động theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
Liên hệ
Trưởng phòng:                                      
Số điện thoại:  Email: 
Phó trưởng phòng: Ông Đỗ Duy Hiệp
Số điện thoại: 024.22174114               Email: hiepdd.etc@npc.com.vn
 
 SK.Weather-MSN
Minimize
Thời tiết

24oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 07:00:00
ngày 2018-11-17

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Lưu Thị Hạnh
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 356

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 17
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 17

Online Now Online Now: