|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Wednesday, January 16, 2019
 Text/HTML
Minimize

 

 

 zMenuVertical
Minimize
Danh Mục
 Text/HTML
Minimize

Trung tâm thí nghiệm điện được thành lập năm 1971 theo quyết định số 136 QĐ/CN-QLKT/1 11/5/1971 do Bộ trưởng Bộ điện và Than Nguyễn Hữu Mai ký.

    Đến tháng 9 năm 2010, Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty Điện Lực 1 được đổi thành Công ty thí nghiệm điện miền Bắc, tháng 10 năm 2011 được đổi tên thành Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc - Tổng công ty Điện Lực miền Bắc.

     Nhiệm vụ của Trung tâm thí nghiệm điện giai đoạn đầu là tiếp quản cơ sở thí nghiệm mới xây dựng với các trang thiết bị chủ yếu là các bàn thử công tơ, bàn thử  Rơ le, phòng thử nghiệm cao áp 500kV, một số thiết bị gia công cơ khí và một ít trang thiết bị lẻ. Tuy số lượng trang thiết bị không nhiều, nhưng là những trang thiết bị hiện đại nhất thời kỳ bấy giờ.

    Trong hơn 45 năm tồn tại và phát triển, Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc đã có những đóng góp hết sức to lớn cho sự  phát triển của ngành điện Việt Nam. Để tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở giai đoạn cuối thời kỳ chống Mỹ cứu nước và sau này khi đất nước đã thống nhất, ngành điện được ưu tiên đầu tư hàng loạt công trình lớn. Toàn bộ các công trình điện lớn, các trạm biến áp 110kV trở lên đến 500kV, các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện ở khu vực phía Bắc đều do Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc thí nghiệm và hiệu chỉnh. Những công trình tiêu biểu trong đó:

   1.Giai đoạn từ năm 1971 đến năm 1990 : Thí nghiệm hiệu chỉnh NMTĐ Thác Bà (1971), NMNĐ Uông Bí (1976), Diezen Quảng Bình (1980), NMNĐ Phả Lại (1986), NMTĐ Hoà Bình (08 tổ máy - 1994)

   2.Giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2000 : Thí nghiệm hiệu chỉnh NMTĐ Sông Hinh (2000),  TBA 500kV Hoà Bình, TBA 500kV Hà Tĩnh, Sơn La, Hiệp Hòa

 

  3.Giai đoạn từ năm 2001 đến nay : Thí nghiệm hiệu chỉnh NMTĐ Sơn La (06 tổ máy – 2.400MW), NMTĐ Bản Vẽ (2010), NMTĐ Bản Chát (2013), NMNĐ Cái Lân (2007), NMNĐ Sơn Động (2008), NMNĐ Cẩm Phả 1,2 (2010), NMNĐ Hải Phòng 1 (2009), 

Thí nghiệm hiệu suất NMNĐ Hiệp Phước, TBA 500kV Nho Quan (2005), TBA 500kV Thường Tín (2005), Tất cả các TBA 220kV, 110kV trên toàn miền Bắc Việt Nam…

    Ngoài ra, Công ty thí nghiệm điện miền Bắc là đơn vị đại diện cho Tập đoàn Điện Lực Việt Nam viết các Quy trình thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện, phối hợp cùng Bộ Công Thương và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA thực hiện chương trình “Thúc đẩy Quy chuẩn và Tiêu chuẩn kỹ thuật điện Việt Nam”, tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - kiểm toán năng lượng cho các đơn vị khu vực phía Bắc Việt Nam. Hàng năm bồi huấn công nhân bậc cao và chuyển giao kỹ thuật mới cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong ngành điện…

    Với hơn 45 năm kinh nghiệm hoạt động, là đơn vị đứng đầu ngành thí nghiệm hiệu chỉnh trên toàn quốc, quản lý kỹ thuật của Tập đoàn điện lực việt nam tại phía Bắc, Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc là đơn vị trực tiếp thực hiện việc thí nghiệm hiệu chỉnh, cải tạo phục hồi nâng cấp, nghiên cứu khoa học…với hầu hết các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện và các trạm biến áp có điện áp từ  110kV đến 500kV ở miền Bắc Việt Nam.

 

    Với bề dày truyền thống, đội ngũ chuyên gia kỹ sư giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết với công việc, trang thiết bị hiện đại bậc nhất cùng với hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến đã được công nhận, Công ty TNHH thí nghiệm điện miền Bắc ngày càng phát triển bền vững và thực hiện được tất cả các công việc được giao.

 

Trung tâm thí nghiệm điện được thành lập năm 1971 theo quyết định số 136 QĐ/CN-QLKT/1 11/5/1971 do Bộ trưởng Bộ điện và Than Nguyễn Hữu Mai ký.

    Đến tháng 9 năm 2010, Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty Điện Lực 1 được đổi thành Công ty thí nghiệm điện miền Bắc, tháng 10 năm 2011 được đổi tên thành Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc - Tổng công ty Điện Lực miền Bắc.

     Nhiệm vụ của Trung tâm thí nghiệm điện giai đoạn đầu là tiếp quản cơ sở thí nghiệm mới xây dựng với các trang thiết bị chủ yếu là các bàn thử công tơ, bàn thử  Rơ le, phòng thử nghiệm cao áp 500kV, một số thiết bị gia công cơ khí và một ít trang thiết bị lẻ. Tuy số lượng trang thiết bị không nhiều, nhưng là những trang thiết bị hiện đại nhất thời kỳ bấy giờ.

    Trong hơn 45 năm tồn tại và phát triển, Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc đã có những đóng góp hết sức to lớn cho sự  phát triển của ngành điện Việt Nam. Để tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở giai đoạn cuối thời kỳ chống Mỹ cứu nước và sau này khi đất nước đã thống nhất, ngành điện được ưu tiên đầu tư hàng loạt công trình lớn. Toàn bộ các công trình điện lớn, các trạm biến áp 110kV trở lên đến 500kV, các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện ở khu vực phía Bắc đều do Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc thí nghiệm và hiệu chỉnh. Những công trình tiêu biểu trong đó:

   1.Giai đoạn từ năm 1971 đến năm 1990 : Thí nghiệm hiệu chỉnh NMTĐ Thác Bà (1971), NMNĐ Uông Bí (1976), Diezen Quảng Bình (1980), NMNĐ Phả Lại (1986), NMTĐ Hoà Bình (08 tổ máy - 1994)

   2.Giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2000 : Thí nghiệm hiệu chỉnh NMTĐ Sông Hinh (2000),  TBA 500kV Hoà Bình, TBA 500kV Hà Tĩnh, Sơn La, Hiệp Hòa

 

  3.Giai đoạn từ năm 2001 đến nay : Thí nghiệm hiệu chỉnh NMTĐ Sơn La (06 tổ máy – 2.400MW), NMTĐ Bản Vẽ (2010), NMTĐ Bản Chát (2013), NMNĐ Cái Lân (2007), NMNĐ Sơn Động (2008), NMNĐ Cẩm Phả 1,2 (2010), NMNĐ Hải Phòng 1 (2009), 

Thí nghiệm hiệu suất NMNĐ Hiệp Phước, TBA 500kV Nho Quan (2005), TBA 500kV Thường Tín (2005), Tất cả các TBA 220kV, 110kV trên toàn miền Bắc Việt Nam…

    Ngoài ra, Công ty thí nghiệm điện miền Bắc là đơn vị đại diện cho Tập đoàn Điện Lực Việt Nam viết các Quy trình thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện, phối hợp cùng Bộ Công Thương và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA thực hiện chương trình “Thúc đẩy Quy chuẩn và Tiêu chuẩn kỹ thuật điện Việt Nam”, tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - kiểm toán năng lượng cho các đơn vị khu vực phía Bắc Việt Nam. Hàng năm bồi huấn công nhân bậc cao và chuyển giao kỹ thuật mới cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong ngành điện…

    Với hơn 45 năm kinh nghiệm hoạt động, là đơn vị đứng đầu ngành thí nghiệm hiệu chỉnh trên toàn quốc, quản lý kỹ thuật của Tập đoàn điện lực việt nam tại phía Bắc, Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc là đơn vị trực tiếp thực hiện việc thí nghiệm hiệu chỉnh, cải tạo phục hồi nâng cấp, nghiên cứu khoa học…với hầu hết các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện và các trạm biến áp có điện áp từ  110kV đến 500kV ở miền Bắc Việt Nam.

 

    Với bề dày truyền thống, đội ngũ chuyên gia kỹ sư giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết với công việc, trang thiết bị hiện đại bậc nhất cùng với hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến đã được công nhận, Công ty TNHH thí nghiệm điện miền Bắc ngày càng phát triển bền vững và thực hiện được tất cả các công việc được giao.

 

 SK.Weather-MSN
Minimize
Thời tiết

12oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:30:00
ngày 2019-01-16

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Lưu Thị Hạnh
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 356

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 27
Members Thành viên : 1
Total Tổng cộng : 28

Online Now Online Now:
01: Admin