|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Thursday, October 21, 2021
Danh Mục

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; 
- Công tác vật tư, phương tiện vận chuyển;
- Quy hoạch và chiến lược phát triển;
- Tổ chức triển khai, quản lý, kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, vật tư, thiết bị;
- Đầu mối giao dịch với khách hàng, thanh quyết toán các công trình thí nghiệm, mua sắm, phân bổ, cấp phát vật tư, thiết bị;
- Lập thẩm tra, trình duyệt báo cáo đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hợp đồng thực hiện các gói thầu xây lắp, mua sắm thiết bị  trong các dự án đầu tư;
- Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý điều hành phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất kinh doanh.
Liên hệ
Trưởng phòng: Ông Tô Tuấn Anh
Số điện thoại: 024.66871677        Email: anhtt.etc@npc.com.vn
Phó phòng:  ÔngNguyễn Minh Duẩn
Số điện thoại: 024.22134133         Email: duannm.etc@npc.com.vn
 
Chức năng, nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; 
- Công tác vật tư, phương tiện vận chuyển;
- Quy hoạch và chiến lược phát triển;
- Tổ chức triển khai, quản lý, kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, vật tư, thiết bị;
- Đầu mối giao dịch với khách hàng, thanh quyết toán các công trình thí nghiệm, mua sắm, phân bổ, cấp phát vật tư, thiết bị;
- Lập thẩm tra, trình duyệt báo cáo đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hợp đồng thực hiện các gói thầu xây lắp, mua sắm thiết bị  trong các dự án đầu tư;
- Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý điều hành phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất kinh doanh.
Liên hệ
Trưởng phòng: Ông Tô Tuấn Anh
Số điện thoại: 024.66871677        Email: anhtt.etc@npc.com.vn
Phó phòng:  ÔngNguyễn Minh Duẩn
Số điện thoại: 024.22134133         Email: duannm.etc@npc.com.vn
 
 SK.Weather-MSN
Minimize
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangbai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 357

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 14
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 14

Online Now Online Now: