|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Thursday, October 21, 2021
Danh Mục

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:
- Quản lý kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng trên lưới điện khu vực miền Bắc;
- Kiểm định / hiệu chuẩn các phương tiện đo nhóm 2 đã được chỉ định;
- Thực hiện công tác đào tạo, bồi huấn theo chuyên đề thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị đo lường; 
- Hiệu chuẩn phương tiện đo theo tiêu chuẩn  quốc tế ISO/IEC 17025 với thiết bị và phương tiện đo hiện đại cho các đại lượng đo điện: Công suất , điện năng với  khả năng đo và hiệu chuẩn CMC 100 ppm, dòng điện một chiều xoay chiều, điện áp một chiều xoay chiều, điện trở, góc pha với  CMC 0,0050, tần số với CMC 0,02 ppm...
Liên hệ
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tuấn
Số điện thoại: 024.22174234     Email: tuannv.etc@npc.com.vn
Phó trưởng phòng: Ông Hoàng Minh Dũng
Số điện thoại: Email: dunghm.etc@npc.com.vn
Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Khắc Tiến
Số điện thoại: Email: hainkt.etc@npc.com.vn 
Chức năng, nhiệm vụ:
- Quản lý kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng trên lưới điện khu vực miền Bắc;
- Kiểm định / hiệu chuẩn các phương tiện đo nhóm 2 đã được chỉ định;
- Thực hiện công tác đào tạo, bồi huấn theo chuyên đề thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị đo lường; 
- Hiệu chuẩn phương tiện đo theo tiêu chuẩn  quốc tế ISO/IEC 17025 với thiết bị và phương tiện đo hiện đại cho các đại lượng đo điện: Công suất , điện năng với  khả năng đo và hiệu chuẩn CMC 100 ppm, dòng điện một chiều xoay chiều, điện áp một chiều xoay chiều, điện trở, góc pha với  CMC 0,0050, tần số với CMC 0,02 ppm...
Liên hệ
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tuấn
Số điện thoại: 024.22174234     Email: tuannv.etc@npc.com.vn
Phó trưởng phòng: Ông Hoàng Minh Dũng
Số điện thoại: Email: dunghm.etc@npc.com.vn
Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Khắc Tiến
Số điện thoại: Email: hainkt.etc@npc.com.vn 
 SK.Weather-MSN
Minimize
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangbai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 357

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 15
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 15

Online Now Online Now: