|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Thursday, October 21, 2021
Danh Mục

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

- Thí nghiệm các thiết bị điện có điện áp đến 110kV;

- Kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo và thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành các công trình trạm điện, nhà máy thủy điện nhỏ;

- Thí nghiệm định kỳ, nghiệm thu các thiết bị điện đưa vào vận hành các trạm điện đến 110 kV, các công trình điện, các nhà máy thủy điện nhỏ;

- Kiểm định các loại công tơ điện, điện tử 1pha và 3 pha;

- Kiểm định biến dòng điện có cấp điện áp đến 220 kV, biến điện áp có cấp điện áp đến 35 kV;

- Kiểm định định kỳ và đột xuất các trang bị, dụng cụ an toàn trong nội bộ Công ty cũng như cho khách hàng.

Liên hệ

Quản đốc Phân xưởng: Ông Vũ Trọng Chiến

Số điện thoại: 024.22164642         Email: chienvt.etc@npc.com.vn

Phó Quản đốc Phân xưởng: Ông Nguyễn Minh Chi

Số điện thoại:                                 Email: chinm.etc@npc.com.vn

 Phó Quản đốc Phân xưởng: Ông Lê Lữ Minh

Số điện thoại:                                 Email: 

 

 

 

 

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

- Thí nghiệm các thiết bị điện có điện áp đến 110kV;

- Kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo và thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành các công trình trạm điện, nhà máy thủy điện nhỏ;

- Thí nghiệm định kỳ, nghiệm thu các thiết bị điện đưa vào vận hành các trạm điện đến 110 kV, các công trình điện, các nhà máy thủy điện nhỏ;

- Kiểm định các loại công tơ điện, điện tử 1pha và 3 pha;

- Kiểm định biến dòng điện có cấp điện áp đến 220 kV, biến điện áp có cấp điện áp đến 35 kV;

- Kiểm định định kỳ và đột xuất các trang bị, dụng cụ an toàn trong nội bộ Công ty cũng như cho khách hàng.

Liên hệ

Quản đốc Phân xưởng: Ông Vũ Trọng Chiến

Số điện thoại: 024.22164642         Email: chienvt.etc@npc.com.vn

Phó Quản đốc Phân xưởng: Ông Nguyễn Minh Chi

Số điện thoại:                                 Email: chinm.etc@npc.com.vn

 Phó Quản đốc Phân xưởng: Ông Lê Lữ Minh

Số điện thoại:                                 Email: 

 

 

 

 

 

 

 SK.Weather-MSN
Minimize
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangbai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 357

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 19
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 19

Online Now Online Now: