|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Thursday, October 21, 2021
Danh Mục

 

 


GIỚI THIỆU

Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc ( NPCETC) tiền thân là Trung tâm thí nghiệm điện - Công ty Điện lực I (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc). Với nhiệm vụ thí nghiệm trước đưa vào vận hành, thí nghiệm định kỳ, sau đại tu sửa chữa và xử lý sự cố các trạm biến áp 110kV, 220kV trên lưới điện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị công nghệ trong các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, các trạm biến áp và các dây chuyền công nghiệp. Kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm các phương tiện đo theo phạm vi chỉ định của nhà nước, kiểm toán năng lượng, thử nghiệm nồi hơi công nghiệp, thí nghiệm đặc tuyến tổ máy phát của các nhà máy nhiệt điện…

Tên tiếng việt: Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc.

Tên giao dịch tiếng Anh: Northern Electrical Testing one member Company Limited

Tên viết tắt: NPCETC

Trụ sở chính:  465 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng - Q. Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 024 38759361; Fax: 024 38759080

Email: etc@npc.com.vn

Lịch sử phát triển 

Tháng 5 năm 1971

Trung tâm thí nghiệm điện được thành lập theo quyết định số 136 QĐ/CN-QLKT/1 của Bộ Điện và Than do Bộ Trưởng Nguyễn Hữu Mai ký ngày 11 tháng 05 năm 1971, là đơn vị trực thuộc Công ty điện lực miền Bắc (Nay là Tổng Công ty điện lực miền Bắc).

Tháng 4 năm 2010

Trung tâm thí nghiệm điện đổi tên thành Công ty thí nghiệm điện miền Bắc theo Quyết định số 163/QĐ-EVNNPC ngày 16/04/2010 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Tháng 6 năm 2011

Công ty thí nghiệm điện miền Bắc đổi tên thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thí nghiệm điện miền Bắc theo Quyết định số 535/QĐ-EVN ngày 06/09/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tháng 7 năm 2014 

Năm 2014, theo Quyết định số 2356/QĐ-EVN NPC ngày 31/7/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thí nghiệm điện miền Bắc đã tiếp nhận bộ phận kiểm định phương tiện đo từ 27 Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Những thành tích đã được Nhà nước khen thưởng

- Năm 1980:  Huân chương lao động hạng ba.

- Năm 1984:  Huân chương lao động hạng nhì.

- Năm 1986:  Huân chương lao động hạng nhì.

- Năm 2001:  Huân chương lao động hạng nhất.

- Năm 2007:  Huân chương độc lập hạng ba.

- Năm 2011:  Huân chương độc lập hạng nhì.

- Năm 2016:  Huân chương lao động hạng nhất.

Bằng khen, giấy khen  của Thủ tướng và các ban ngành Trung ương và địa phương

- Năm 2010: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ và Bằng khen của UBND Tỉnh Sơn La;

- Năm 2012: Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Bằng khen của Bộ Công thương;

- Năm 2013: Bằng khen của UBND Tỉnh Sơn La; Giấy khen của EVNNPC, 

- Năm 2014: Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ , Bằng khen của Bộ Công thương;

- Năm 2015: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ                                                             

Những danh hiệu thi đua của ban ngành Trung ương và Địa phương khen thưởng

- Năm 2010: Cờ thi đua EVN;

- Năm 2011: Cờ thi đua của EVNNPC - Tập thể lao động xuất sắc,;

- Năm 2012: Cờ thi đua của EVNNPC - Tập thể lao động xuất sắc;

- Năm 2013: Tập thể lao động xuất sắc;

- Năm 2014: Tập thể lao động xuất sắc, Giải nhất công tác ATVS lao động, giải ba hoàn thành toàn diện các mặt;

- Năm 2015: Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của EVNNPC, Cờ thi đua EVN, Cờ thi đua của Bộ Công thương.

 

 


GIỚI THIỆU

Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc ( NPCETC) tiền thân là Trung tâm thí nghiệm điện - Công ty Điện lực I (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc). Với nhiệm vụ thí nghiệm trước đưa vào vận hành, thí nghiệm định kỳ, sau đại tu sửa chữa và xử lý sự cố các trạm biến áp 110kV, 220kV trên lưới điện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị công nghệ trong các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, các trạm biến áp và các dây chuyền công nghiệp. Kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm các phương tiện đo theo phạm vi chỉ định của nhà nước, kiểm toán năng lượng, thử nghiệm nồi hơi công nghiệp, thí nghiệm đặc tuyến tổ máy phát của các nhà máy nhiệt điện…

Tên tiếng việt: Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc.

Tên giao dịch tiếng Anh: Northern Electrical Testing one member Company Limited

Tên viết tắt: NPCETC

Trụ sở chính:  465 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng - Q. Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 024 38759361; Fax: 024 38759080

Email: etc@npc.com.vn

Lịch sử phát triển 

Tháng 5 năm 1971

Trung tâm thí nghiệm điện được thành lập theo quyết định số 136 QĐ/CN-QLKT/1 của Bộ Điện và Than do Bộ Trưởng Nguyễn Hữu Mai ký ngày 11 tháng 05 năm 1971, là đơn vị trực thuộc Công ty điện lực miền Bắc (Nay là Tổng Công ty điện lực miền Bắc).

Tháng 4 năm 2010

Trung tâm thí nghiệm điện đổi tên thành Công ty thí nghiệm điện miền Bắc theo Quyết định số 163/QĐ-EVNNPC ngày 16/04/2010 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Tháng 6 năm 2011

Công ty thí nghiệm điện miền Bắc đổi tên thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thí nghiệm điện miền Bắc theo Quyết định số 535/QĐ-EVN ngày 06/09/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tháng 7 năm 2014 

Năm 2014, theo Quyết định số 2356/QĐ-EVN NPC ngày 31/7/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thí nghiệm điện miền Bắc đã tiếp nhận bộ phận kiểm định phương tiện đo từ 27 Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Những thành tích đã được Nhà nước khen thưởng

- Năm 1980:  Huân chương lao động hạng ba.

- Năm 1984:  Huân chương lao động hạng nhì.

- Năm 1986:  Huân chương lao động hạng nhì.

- Năm 2001:  Huân chương lao động hạng nhất.

- Năm 2007:  Huân chương độc lập hạng ba.

- Năm 2011:  Huân chương độc lập hạng nhì.

- Năm 2016:  Huân chương lao động hạng nhất.

Bằng khen, giấy khen  của Thủ tướng và các ban ngành Trung ương và địa phương

- Năm 2010: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ và Bằng khen của UBND Tỉnh Sơn La;

- Năm 2012: Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Bằng khen của Bộ Công thương;

- Năm 2013: Bằng khen của UBND Tỉnh Sơn La; Giấy khen của EVNNPC, 

- Năm 2014: Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ , Bằng khen của Bộ Công thương;

- Năm 2015: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ                                                             

Những danh hiệu thi đua của ban ngành Trung ương và Địa phương khen thưởng

- Năm 2010: Cờ thi đua EVN;

- Năm 2011: Cờ thi đua của EVNNPC - Tập thể lao động xuất sắc,;

- Năm 2012: Cờ thi đua của EVNNPC - Tập thể lao động xuất sắc;

- Năm 2013: Tập thể lao động xuất sắc;

- Năm 2014: Tập thể lao động xuất sắc, Giải nhất công tác ATVS lao động, giải ba hoàn thành toàn diện các mặt;

- Năm 2015: Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của EVNNPC, Cờ thi đua EVN, Cờ thi đua của Bộ Công thương.

 

 

 SK.Weather-MSN
Minimize
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangbai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 357

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 14
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 14

Online Now Online Now: