|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Thursday, October 21, 2021
Danh Mục

 

 

A. NĂNG LỰC THÍ NGHIỆM 
1. Lĩnh vực Thí nghiệm, Kiểm định
1.1. Thí nghiệm thiết bị điện
- Các thiết bị điện đến cấp điện áp 500kV
- Máy phát điện: Công suất đến 600MW
- Thí nghiệm hệ thống GIS: đến 500kV
- Thí nghiệm cáp điện lực đến 220 kV
1.2. Thí nghiệm các thiết bị nhị thứ
- Hệ thống đo lường, điều khiển, rơ le bảo vệ TBA đến cấp điện áp 500kV;
- Thiết bị công nghệ trong các nhà máy thủy điện, nhiệt điện và các dây chuyền công nghiệp.
1.3. Kiểm định phương tiện đo
- Công tơ điện: đến cấp chính xác 0,2
- Biến áp đo lường, biến dòng đo lường: điện áp 220kV/ cấp chính xác 0,2
- Áp kế, phương tiện đo điện trở cách điện, tiếp địa.
- Quản lý kỹ thuật hệ thống đo đếm giao nhận điện năng đầu nguồn
1.4. Thí nghiệm chuyên sâu
- Thí nghiệm phóng điện cục bộ (PD): Máy phát, MBA, GIS, cáp lực các cấp điện áp.
- Thí nghiệm điện áp tăng cao máy phát, cáp điện, máy biến áp  đến 750kV
- Thí nghiệm đáp ứng tần số (SFRA) máy biến áp
- Đo tổn hao P0, Pk, tăng nhiệt, xung sét cho các MBA đến 2500kVA/35kV
- Thí nghiệm các chỉ tiêu về điện và đặc tính cơ, lý, hóa của dây dẫn và cáp điện.
- Thí nghiệm đo tổng trở các đường dây tải điện: đến 500kV/400km
1.5. Lĩnh vực phân tích hóa
Thí nghiệm, phân tích:
- Các chỉ tiêu dầu cách điện, dầu bôi trơn (turbin)
- Khí cách điện (SF6)
- Các chỉ tiêu nước, than, tro, xỉ…trong các nhà máy nhiệt điện, thủy điện.
2. Lĩnh vực hiệu chuẩn & thử nghiệm theo ISO/IEC 17025:2017
2.1. Hiệu chuẩn
Đại lượng dòng điện, điện áp: đến 0,001%;
Điện trở: đến 0,01%;
Tần số, thời gian: đến 0,00093%;
Áp kế: (0 – 600bar)/0,1%.
2.2. Thử nghiệm
Máy biến áp lực, cáp điện lực, máy cắt điện cao áp, hệ thống tiếp địa, máy điện quay, máy biến dòng điện, máy biến điện áp, rơle điện, máy cắt điện tự động hạ áp 
3. Thiết kế lắp đặt tự động hóa lưới điện
- Thiết kế, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống tự động hóa trong các trạm biến áp, nhà máy điện và dây chuyền công nghiệp;
- Cài đặt, xây dựng dữ liệu, thí nghiệm hiệu chỉnh các Trung tâm điều khiển xa trên lưới điện Tổng công ty điện lực miền Bắc;
- Tư vấn đầu tư, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành và chuyển giao công nghệ tự động hóa lưới điện và dây chuyền công nghiệp.
5. Lĩnh vực hoạt động khác
- Thử nghiệm nồi hơi công nghiệp;
- Thí nghiệm đo đặc tuyến các tổ máy nhiệt điện;
- Kiểm toán năng lượng;
- Thiết kế, lắp ráp hệ thống tủ bảng điện trong các trạm biến áp đến cấp điện áp 500kV;
- Thiết kế lắp đặt tủ bảng điện;
- Quản lý các dự án.
B. NĂNG LỰC CON NGƯỜI 
Tổng số CBCNV: 732 người, trong đó: 
- Nữ: 388 người, 
- Nam: 344 người;
Trình độ chuyên môn: 
- Thạc sỹ: 26 người;
- Kỹ sư: 602 người;
- Cao đẳng, trung cấp và lái xe: 104

 


 C.  NĂNG LỰC THIẾT BỊ
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc không ngừng đổi mới, đầu tư trang thiết bị thí nghiệm hiện đại, tiên tiến của các nhà sản xuất Châu Âu, Mỹ như:
- Hợp bộ thí nghiệm rơ le kỹ thuật số;
- Hợp bộ thí nghiệm máy phát công suất lớn: 600MW/máy;
- Hợp bộ thí nghiệm cao áp đến 750kV;
- Hợp thí nghiệm đo tg, chụp sóng máy cắt, bộ điều áp dưới tải kỹ thuật số;
- Hợp bộ kiểm định TU, TI đến 220kV;
- Thiết bị phân tích dầu cách điện, khí cách điện, than, tro, xỉ…
- Thiết bị thí nghiệm xung sét
- Thiết bị phân tích khói, bụi…
- Thiết bị đo tổng tở đường dây;
- Thiết bị đo tổn hao không tải va ngắn mạch cho máy biến áp.

 
A. NĂNG LỰC THÍ NGHIỆM 
1. Lĩnh vực Thí nghiệm, Kiểm định
1.1. Thí nghiệm thiết bị điện
- Các thiết bị điện đến cấp điện áp 500kV
- Máy phát điện: Công suất đến 600MW
- Thí nghiệm hệ thống GIS: đến 500kV
- Thí nghiệm cáp điện lực đến 220 kV
1.2. Thí nghiệm các thiết bị nhị thứ
- Hệ thống đo lường, điều khiển, rơ le bảo vệ TBA đến cấp điện áp 500kV;
- Thiết bị công nghệ trong các nhà máy thủy điện, nhiệt điện và các dây chuyền công nghiệp.
1.3. Kiểm định phương tiện đo
- Công tơ điện: đến cấp chính xác 0,2
- Biến áp đo lường, biến dòng đo lường: điện áp 220kV/ cấp chính xác 0,2
- Áp kế, phương tiện đo điện trở cách điện, tiếp địa.
- Quản lý kỹ thuật hệ thống đo đếm giao nhận điện năng đầu nguồn
1.4. Thí nghiệm chuyên sâu
- Thí nghiệm phóng điện cục bộ (PD): Máy phát, MBA, GIS, cáp lực các cấp điện áp.
- Thí nghiệm điện áp tăng cao máy phát, cáp điện, máy biến áp  đến 750kV
- Thí nghiệm đáp ứng tần số (SFRA) máy biến áp
- Đo tổn hao P0, Pk, tăng nhiệt, xung sét cho các MBA đến 2500kVA/35kV
- Thí nghiệm các chỉ tiêu về điện và đặc tính cơ, lý, hóa của dây dẫn và cáp điện.
- Thí nghiệm đo tổng trở các đường dây tải điện: đến 500kV/400km
1.5. Lĩnh vực phân tích hóa
Thí nghiệm, phân tích:
- Các chỉ tiêu dầu cách điện, dầu bôi trơn (turbin)
- Khí cách điện (SF6)
- Các chỉ tiêu nước, than, tro, xỉ…trong các nhà máy nhiệt điện, thủy điện.
2. Lĩnh vực hiệu chuẩn & thử nghiệm theo ISO/IEC 17025:2017
2.1. Hiệu chuẩn
Đại lượng dòng điện, điện áp: đến 0,001%;
Điện trở: đến 0,01%;
Tần số, thời gian: đến 0,00093%;
Áp kế: (0 – 600bar)/0,1%.
2.2. Thử nghiệm
Máy biến áp lực, cáp điện lực, máy cắt điện cao áp, hệ thống tiếp địa, máy điện quay, máy biến dòng điện, máy biến điện áp, rơle điện, máy cắt điện tự động hạ áp 
3. Thiết kế lắp đặt tự động hóa lưới điện
- Thiết kế, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống tự động hóa trong các trạm biến áp, nhà máy điện và dây chuyền công nghiệp;
- Cài đặt, xây dựng dữ liệu, thí nghiệm hiệu chỉnh các Trung tâm điều khiển xa trên lưới điện Tổng công ty điện lực miền Bắc;
- Tư vấn đầu tư, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành và chuyển giao công nghệ tự động hóa lưới điện và dây chuyền công nghiệp.
5. Lĩnh vực hoạt động khác
- Thử nghiệm nồi hơi công nghiệp;
- Thí nghiệm đo đặc tuyến các tổ máy nhiệt điện;
- Kiểm toán năng lượng;
- Thiết kế, lắp ráp hệ thống tủ bảng điện trong các trạm biến áp đến cấp điện áp 500kV;
- Thiết kế lắp đặt tủ bảng điện;
- Quản lý các dự án.
B. NĂNG LỰC CON NGƯỜI 
Tổng số CBCNV: 732 người, trong đó: 
- Nữ: 388 người, 
- Nam: 344 người;
Trình độ chuyên môn: 
- Thạc sỹ: 26 người;
- Kỹ sư: 602 người;
- Cao đẳng, trung cấp và lái xe: 104

 


 C.  NĂNG LỰC THIẾT BỊ
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc không ngừng đổi mới, đầu tư trang thiết bị thí nghiệm hiện đại, tiên tiến của các nhà sản xuất Châu Âu, Mỹ như:
- Hợp bộ thí nghiệm rơ le kỹ thuật số;
- Hợp bộ thí nghiệm máy phát công suất lớn: 600MW/máy;
- Hợp bộ thí nghiệm cao áp đến 750kV;
- Hợp thí nghiệm đo tg, chụp sóng máy cắt, bộ điều áp dưới tải kỹ thuật số;
- Hợp bộ kiểm định TU, TI đến 220kV;
- Thiết bị phân tích dầu cách điện, khí cách điện, than, tro, xỉ…
- Thiết bị thí nghiệm xung sét
- Thiết bị phân tích khói, bụi…
- Thiết bị đo tổng tở đường dây;
- Thiết bị đo tổn hao không tải va ngắn mạch cho máy biến áp.

 
 SK.Weather-MSN
Minimize
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangbai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 357

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 11
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 11

Online Now Online Now: