|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Thursday, October 21, 2021
Danh Mục

 

 

1. Thí nghiệm hiệu chỉnh
- Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện cấp điện áp từ 0,4kV đến điện áp 500kV;
- Thí nghiệm các hệ thống đo lường, điều khiển, rơle bảo vệ và các hệ thống tự động trong các trạm biến áp đến cấp điện áp 500kV;
- Thí nghiệm đo các thông số đường dây tải điện đến cấp điện áp 500kV và dài 400km;
- Thí nghiệm chuẩn đoán chuyên sâu:
+ Thí nghiệm đo đáp ứng tần số quét các MBA lực đến cấp điện áp 500kV;
+ Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao và đo phóng điện cục bộ (PD);
+ Thí nghiệm tần số thấp VLF cho cáp.
+ Thí nghiệm đánh giá các đặc tính cơ, lý, hóa các loại cáp điện và dây dẫn.
+ Thí nghiệm tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch, độ tăng nhiệt các MBA trung áp;
+ Thí nghiệm xung sét đến 400kV.
2. Thí nghiệm hiệu chỉnh Nhà máy Thủy điện
- Thí nghiệm các thiết bị điện đến cấp điện áp 500kV: máy phát điện, máy biến áp, máy cắt, máy biến dòng điện, máy biến điện áp…
- Thí nghiệm hệ thống rơle bảo vệ tổ máy phát;
- Thí nghiệm các hệ thống thiết bị công nghệ: hệ thống điều tốc, kích từ, đo lường, điều khiển, giám sát các tổ máy phát…
- Xây dựng chương trình và thí nghiệm chạy thử đồng bộ, tổng hợp các tổ máy trước khi đưa vào vận hành chính thức;
- Thí nghiệm xác định hiệu suất máy phát;
- Thí nghiệm đánh giá hệ thống thông gió trong nhà máy;
- Thí nghiệm xây dựng đặc tuyến vận hành cho tổ máy;
3. Thí nghiệm hiệu chỉnh Nhà máy Nhiệt điện
- Thí nghiệm các thiết bị điện đến cấp điện áp 500kV: máy phát điện, máy biến áp, máy cắt, máy biến dòng điện, máy biến điện áp…
- Thí nghiệm hệ thống rơle bảo vệ tổ máy phát;
- Thí nghiệm các hệ thống điều tốc, kích từ, hệ thống lò hơi, tuabin hơi, tuabin khí, hệ thống lọc bụi, hệ thống xử lý nước, hệ thống khử lưu huỳnh, hệ thống giám sát phát thải...
- Thí nghiệm hiệu chỉnh chế độ cháy tối ưu cho các lò hơi đốt than kiểu than phun và lò hơi tầng sôi sau đại tu, sửa chữa;
- Thí nghiệm xác định đặc tuyến kinh tế kỹ thuật của các tổ máy phát điện của các nhà máy tham gia thị trường phát điện cạnh tranh. Thí nghiệm nhằm xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản của tổ máy phát điện của NMNĐ đốt than, như: suất tiêu hao nhiệt của tổ máy phát điện (kJ/kWh), hiệu suất của tổ máy phát điện(%), suất tiêu hao than tiêu chuẩn(gam/kWh), tỷ lệ điện tự dùng (%) ở các mức phụ tải khác nhau của tổ máy.
4. Kiểm định các phương tiện đo
- Kiểm định các phương tiện đo phục vụ mua bán, giao nhận điện năng: máy biến dòng điện, máy biến điện áp, công tơ điện cảm ứng, công tơ điện tử.
- Cài đặt, lập trình và nghiệm thu hệ thống đo đếm, giao nhận điện năng.
- Kiểm định phương tiện đo điện trở cách điện, phương tiện đo điện trở tiếp địa.
- Kiểm định áp kế.
5. Hiệu chuẩn, thử nghiệm
- Hiệu chuẩn các thiết bị đo kiểu tương tự, kỹ thuật số các đại lượng: dòng điện, điện áp, điện trở. Oát mét, công tơ điện, điện trở, Ôm met, dụng cụ đo góc pha, tạo góc pha, nguồn một chiều, xoay chiều.
- Hiệu chuẩn thời gian - tần số: máy đếm tần số điện tử, nguồn phát tần số, đồng hồ bấm giây điện tử.
- Hiệu chuẩn áp suất: áp kế chân không kiểu lò so và kiểu hiển thị số.
- Hiệu chuẩn nhiệt: nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự.
- Hiệu chuẩn độ ẩm: phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí môi trường.
6. Kiểm toán năng lượng
- Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng của các doanh nghiệp;
- Đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp;
- Tư vấn cho các doanh nghiệp đầu tư vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí năng lượng trong sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh.
7. Kiểm định Dụng cụ an toàn, Thiết bị điện
- Kiểm định các dụng cụ an toàn theo phạm vi chỉ định của nhà nước.
- Các lĩnh vực kiểm định:
+ Máy cắt điện.
+ Máy biến áp.
+ Cáp điện.
+ Chống sét van.
+ Cầu dao cách ly, dao tiếp địa.
+ Dụng cụ an toàn.
8. Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng tối thiểu
- Thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu theo danh mục thiết bị phục vụ dán nhãn năng lượng.
- Lĩnh vực thử nghiệm:
+ Nồi hơi công nghiệp.
+ Máy biến áp phân phối.
9. Thử nghiệm lĩnh vực Hóa
- Thí nghiệm, phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật dầu cách điện: Độ cách điện, tổn hao điện môi, trị số axit, phân tích khí hòa tan, hàm lượng ẩm…
- Phân tích các chỉ tiêu dầu thủy lực (dầu Turbin).
- Khí cách điện (SF6).
- Thí nghiệm xác định nhiệt trị các vật liệu rắn, lỏng: than, gỗ , dầu FO, dầu DO.
10. Tự động hóa lưới điện
- Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống tự động hóa trạm biến áp, các nhà máy thủy điện nhỏ và dây chuyền công nghiệp.
- Tư vấn đầu tư, thiết kế chế tạo, bảo trì, bảo dưỡng và chuyển giao công nghệ hệ thống tự động hóa trạm biến áp và dây chuyền công nghiệp.
- Xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh các trung tâm điều xa.
11. Lĩnh vực hoạt động khác
- Thiết kế, lắp ráp hệ thống tủ bảng điện đo lường, điều khiển, bảo vệ, tín hiệu, trong các TBA đến cấp điện áp 500kV.
- Thiết kế, lắp ráp hệ thống tủ bảng điện đo lường, điều khiển, bảo vệ, hệ thống tự động trong các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ.
- Quản lý dự án đầu tư, xây dựng công trình.
 
1. Thí nghiệm hiệu chỉnh
- Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện cấp điện áp từ 0,4kV đến điện áp 500kV;
- Thí nghiệm các hệ thống đo lường, điều khiển, rơle bảo vệ và các hệ thống tự động trong các trạm biến áp đến cấp điện áp 500kV;
- Thí nghiệm đo các thông số đường dây tải điện đến cấp điện áp 500kV và dài 400km;
- Thí nghiệm chuẩn đoán chuyên sâu:
+ Thí nghiệm đo đáp ứng tần số quét các MBA lực đến cấp điện áp 500kV;
+ Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao và đo phóng điện cục bộ (PD);
+ Thí nghiệm tần số thấp VLF cho cáp.
+ Thí nghiệm đánh giá các đặc tính cơ, lý, hóa các loại cáp điện và dây dẫn.
+ Thí nghiệm tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch, độ tăng nhiệt các MBA trung áp;
+ Thí nghiệm xung sét đến 400kV.
2. Thí nghiệm hiệu chỉnh Nhà máy Thủy điện
- Thí nghiệm các thiết bị điện đến cấp điện áp 500kV: máy phát điện, máy biến áp, máy cắt, máy biến dòng điện, máy biến điện áp…
- Thí nghiệm hệ thống rơle bảo vệ tổ máy phát;
- Thí nghiệm các hệ thống thiết bị công nghệ: hệ thống điều tốc, kích từ, đo lường, điều khiển, giám sát các tổ máy phát…
- Xây dựng chương trình và thí nghiệm chạy thử đồng bộ, tổng hợp các tổ máy trước khi đưa vào vận hành chính thức;
- Thí nghiệm xác định hiệu suất máy phát;
- Thí nghiệm đánh giá hệ thống thông gió trong nhà máy;
- Thí nghiệm xây dựng đặc tuyến vận hành cho tổ máy;
3. Thí nghiệm hiệu chỉnh Nhà máy Nhiệt điện
- Thí nghiệm các thiết bị điện đến cấp điện áp 500kV: máy phát điện, máy biến áp, máy cắt, máy biến dòng điện, máy biến điện áp…
- Thí nghiệm hệ thống rơle bảo vệ tổ máy phát;
- Thí nghiệm các hệ thống điều tốc, kích từ, hệ thống lò hơi, tuabin hơi, tuabin khí, hệ thống lọc bụi, hệ thống xử lý nước, hệ thống khử lưu huỳnh, hệ thống giám sát phát thải...
- Thí nghiệm hiệu chỉnh chế độ cháy tối ưu cho các lò hơi đốt than kiểu than phun và lò hơi tầng sôi sau đại tu, sửa chữa;
- Thí nghiệm xác định đặc tuyến kinh tế kỹ thuật của các tổ máy phát điện của các nhà máy tham gia thị trường phát điện cạnh tranh. Thí nghiệm nhằm xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản của tổ máy phát điện của NMNĐ đốt than, như: suất tiêu hao nhiệt của tổ máy phát điện (kJ/kWh), hiệu suất của tổ máy phát điện(%), suất tiêu hao than tiêu chuẩn(gam/kWh), tỷ lệ điện tự dùng (%) ở các mức phụ tải khác nhau của tổ máy.
4. Kiểm định các phương tiện đo
- Kiểm định các phương tiện đo phục vụ mua bán, giao nhận điện năng: máy biến dòng điện, máy biến điện áp, công tơ điện cảm ứng, công tơ điện tử.
- Cài đặt, lập trình và nghiệm thu hệ thống đo đếm, giao nhận điện năng.
- Kiểm định phương tiện đo điện trở cách điện, phương tiện đo điện trở tiếp địa.
- Kiểm định áp kế.
5. Hiệu chuẩn, thử nghiệm
- Hiệu chuẩn các thiết bị đo kiểu tương tự, kỹ thuật số các đại lượng: dòng điện, điện áp, điện trở. Oát mét, công tơ điện, điện trở, Ôm met, dụng cụ đo góc pha, tạo góc pha, nguồn một chiều, xoay chiều.
- Hiệu chuẩn thời gian - tần số: máy đếm tần số điện tử, nguồn phát tần số, đồng hồ bấm giây điện tử.
- Hiệu chuẩn áp suất: áp kế chân không kiểu lò so và kiểu hiển thị số.
- Hiệu chuẩn nhiệt: nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự.
- Hiệu chuẩn độ ẩm: phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí môi trường.
6. Kiểm toán năng lượng
- Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng của các doanh nghiệp;
- Đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp;
- Tư vấn cho các doanh nghiệp đầu tư vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí năng lượng trong sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh.
7. Kiểm định Dụng cụ an toàn, Thiết bị điện
- Kiểm định các dụng cụ an toàn theo phạm vi chỉ định của nhà nước.
- Các lĩnh vực kiểm định:
+ Máy cắt điện.
+ Máy biến áp.
+ Cáp điện.
+ Chống sét van.
+ Cầu dao cách ly, dao tiếp địa.
+ Dụng cụ an toàn.
8. Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng tối thiểu
- Thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu theo danh mục thiết bị phục vụ dán nhãn năng lượng.
- Lĩnh vực thử nghiệm:
+ Nồi hơi công nghiệp.
+ Máy biến áp phân phối.
9. Thử nghiệm lĩnh vực Hóa
- Thí nghiệm, phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật dầu cách điện: Độ cách điện, tổn hao điện môi, trị số axit, phân tích khí hòa tan, hàm lượng ẩm…
- Phân tích các chỉ tiêu dầu thủy lực (dầu Turbin).
- Khí cách điện (SF6).
- Thí nghiệm xác định nhiệt trị các vật liệu rắn, lỏng: than, gỗ , dầu FO, dầu DO.
10. Tự động hóa lưới điện
- Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống tự động hóa trạm biến áp, các nhà máy thủy điện nhỏ và dây chuyền công nghiệp.
- Tư vấn đầu tư, thiết kế chế tạo, bảo trì, bảo dưỡng và chuyển giao công nghệ hệ thống tự động hóa trạm biến áp và dây chuyền công nghiệp.
- Xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh các trung tâm điều xa.
11. Lĩnh vực hoạt động khác
- Thiết kế, lắp ráp hệ thống tủ bảng điện đo lường, điều khiển, bảo vệ, tín hiệu, trong các TBA đến cấp điện áp 500kV.
- Thiết kế, lắp ráp hệ thống tủ bảng điện đo lường, điều khiển, bảo vệ, hệ thống tự động trong các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ.
- Quản lý dự án đầu tư, xây dựng công trình.
 
 SK.Weather-MSN
Minimize
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangbai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 357

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 19
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 19

Online Now Online Now: