|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Thursday, October 21, 2021
Danh Mục

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý công tác hành chính;

- Văn thư lưu trữ, in ấn, thông tin liên lạc;

- Kiểm tra chấp hành nội quy lao động;

- Quản lý quản trị nhà cửa, điện nước, hệ thống thang máy, vệ sinh môi trường; 

- Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; 

- Thực hiện công tác quân sự địa phương; 

- Công tác quan hệ cộng đồng, thông tin tuyên truyền

- Công tác 5s…

Liên hệ:

Chánh văn phòng: 

Số điện thoại: Email: 

Phó CVP: Ông Nguyễn Anh Tuấn

Số điện thoại: 024.22132002 Email: 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý công tác hành chính;

- Văn thư lưu trữ, in ấn, thông tin liên lạc;

- Kiểm tra chấp hành nội quy lao động;

- Quản lý quản trị nhà cửa, điện nước, hệ thống thang máy, vệ sinh môi trường; 

- Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; 

- Thực hiện công tác quân sự địa phương; 

- Công tác quan hệ cộng đồng, thông tin tuyên truyền

- Công tác 5s…

Liên hệ:

Chánh văn phòng: 

Số điện thoại: Email: 

Phó CVP: Ông Nguyễn Anh Tuấn

Số điện thoại: 024.22132002 Email: 

 
 SK.Weather-MSN
Minimize
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangbai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 357

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 16
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 16

Online Now Online Now: