|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Thursday, October 21, 2021
Danh Mục

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:
- Thực hiện công việc về tổ chức cán bộ; 
- Công tác tiền lương; 
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực;
- Công tác thi đua khen thưởng;
- Giải quyết chế độ của CBCNV;
- Hướng dẫn thực hiện các nội quy, quy chế, quy định của NPCETC, của ngành cũng như việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước về các lĩnh vực được phân công
Liên hệ:
Trưởng phòng: Ông Vũ Trọng Chiến 
Số điện thoại: 024.22430514             Email: chienvt.etc@npc.com.vn
Phó trưởng phòng: Ông Trịnh Xuân Long
Số điện thoại: 024.62543187             Email: longtx.etc@npc.com.vn
 

 

Chức năng, nhiệm vụ:
- Thực hiện công việc về tổ chức cán bộ; 
- Công tác tiền lương; 
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực;
- Công tác thi đua khen thưởng;
- Giải quyết chế độ của CBCNV;
- Hướng dẫn thực hiện các nội quy, quy chế, quy định của NPCETC, của ngành cũng như việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước về các lĩnh vực được phân công
Liên hệ:
Trưởng phòng: Ông Vũ Trọng Chiến 
Số điện thoại: 024.22430514             Email: chienvt.etc@npc.com.vn
Phó trưởng phòng: Ông Trịnh Xuân Long
Số điện thoại: 024.62543187             Email: longtx.etc@npc.com.vn
 

 

 SK.Weather-MSN
Minimize
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangbai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 357

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 15
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 15

Online Now Online Now: