|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Thursday, October 21, 2021
Danh Mục

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch và trình duyệt kế hoạch tài chính;
- Quản lý nguồn quỹ và vốn, phân bổ các quỹ ;
- Thực hiện thanh quyết toán dự án, công trình ; Đầu mối giải quyết công nợ ; 
- Tham gia dự thảo, đàm phán các hợp đồng thương mại do NPCETC ký kết;
- Đầu mối đàm phán và thực hiện hợp đồng tín dụng;
- Kiểm tra thực hiện quản lý tài sản; Thực hiện hạch toán kế toán
Liên hệ 
Trưởng phòng: ÔngNguyễnViết Minh
Số điện thoại: 024. 22190206 Email: nvminhetc1@gmail.com
Phó trưởng phòng: Bà Vũ Thị Thu Giang
Số điện thoại: 024.62531215        Email: giang.etc1@gmail.com
 

 

Chức năng, nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch và trình duyệt kế hoạch tài chính;
- Quản lý nguồn quỹ và vốn, phân bổ các quỹ ;
- Thực hiện thanh quyết toán dự án, công trình ; Đầu mối giải quyết công nợ ; 
- Tham gia dự thảo, đàm phán các hợp đồng thương mại do NPCETC ký kết;
- Đầu mối đàm phán và thực hiện hợp đồng tín dụng;
- Kiểm tra thực hiện quản lý tài sản; Thực hiện hạch toán kế toán
Liên hệ 
Trưởng phòng: ÔngNguyễnViết Minh
Số điện thoại: 024. 22190206 Email: nvminhetc1@gmail.com
Phó trưởng phòng: Bà Vũ Thị Thu Giang
Số điện thoại: 024.62531215        Email: giang.etc1@gmail.com
 

 

 SK.Weather-MSN
Minimize
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangbai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 357

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 19
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 19

Online Now Online Now: