|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Thursday, October 21, 2021
Danh Mục

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:
- Thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu hệ thống rơ le bảo vệ, điều khiển tự động, hệ thống tín hiệu, đo lường; 
- Thí nghiệm định kỳ hàng năm các trạm biến áp thuộc quản lý của  Tổng công ty Điện lực miền Bắc  cũng như các trạm và nhà máy khác trong và ngoài ngành Điện; 
- Tham gia phân tích và xử lý các sự cố xảy ra trong hệ thống điện;
- Tham gia công tác đào tạo, bồi huấn chuyên môn cho đội ngũ kỹ thuật của các công ty trực thuộc EVNNPC; 
- Nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng những kỹ thuật mới để nâng cao năng suất lao động.
Liên hệ
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Ngọc Bảo.
Số điện thoại: 024.62544367               Email: baonn.etc@npc.com.vn
Phó  trưởng phòng: Ông Phạm Đình Ánh.
Số điện thoại: Email: anhpd.etc@npc.com.vn

 
Chức năng, nhiệm vụ:
- Thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu hệ thống rơ le bảo vệ, điều khiển tự động, hệ thống tín hiệu, đo lường; 
- Thí nghiệm định kỳ hàng năm các trạm biến áp thuộc quản lý của  Tổng công ty Điện lực miền Bắc  cũng như các trạm và nhà máy khác trong và ngoài ngành Điện; 
- Tham gia phân tích và xử lý các sự cố xảy ra trong hệ thống điện;
- Tham gia công tác đào tạo, bồi huấn chuyên môn cho đội ngũ kỹ thuật của các công ty trực thuộc EVNNPC; 
- Nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng những kỹ thuật mới để nâng cao năng suất lao động.
Liên hệ
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Ngọc Bảo.
Số điện thoại: 024.62544367               Email: baonn.etc@npc.com.vn
Phó  trưởng phòng: Ông Phạm Đình Ánh.
Số điện thoại: Email: anhpd.etc@npc.com.vn

 
 SK.Weather-MSN
Minimize
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangbai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 357

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 17
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 17

Online Now Online Now: