|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Thursday, October 21, 2021
Danh Mục

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:
- Thí nghiệm đưa vào vận hành các nhà máy điện, trạm biến áp ở mọi cấp điện áp;
- Tham gia định kỳ toàn bộ hệ thống thiết bị điện thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc;
- Thí nghiệm sau sự cố, đại tu các thiết bị điện, tham gia công tác đào tạo công nhân bậc cao cho; 
- Tham gia lập định mức thí nghiệm hiệu chỉnh; 
- Tư vấn lắp đặt, soạn thảo quy trình thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện, tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên ngành điện...
Liên hệ
Trưởng phòng: 
Số điện thoại: 024. 22134146   Email: 
Phó trưởng phòng: Ông Ngô Thành
Số điện thoại:     Email: thanhngo.etc@npc.com.vn 
Chức năng, nhiệm vụ:
- Thí nghiệm đưa vào vận hành các nhà máy điện, trạm biến áp ở mọi cấp điện áp;
- Tham gia định kỳ toàn bộ hệ thống thiết bị điện thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc;
- Thí nghiệm sau sự cố, đại tu các thiết bị điện, tham gia công tác đào tạo công nhân bậc cao cho; 
- Tham gia lập định mức thí nghiệm hiệu chỉnh; 
- Tư vấn lắp đặt, soạn thảo quy trình thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện, tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên ngành điện...
Liên hệ
Trưởng phòng: 
Số điện thoại: 024. 22134146   Email: 
Phó trưởng phòng: Ông Ngô Thành
Số điện thoại:     Email: thanhngo.etc@npc.com.vn 
 SK.Weather-MSN
Minimize
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangbai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 357

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 21
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 21

Online Now Online Now: