|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Thursday, October 21, 2021
Danh Mục

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:
- Thực hiện công tác thí nghiệm định kỳ, nghiệm thu đối với các loại dầu cách điện, các mẫu nước, mẫu cáu cặn, thành phần hoá học của xỉ tro;
- Thí nghiệm các mẫu than;
- Thí nghiệm dầu bôi trơn cho các trạm điện, các nhà máy điện và các công trình công nghiệp; 
- Tham gia phân tích và xử lý sự cố các thiết bị điện có sử dụng dầu cách điện trong hệ thống điện.
Liên hệ
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Năm
Số điện thoại: Email: namnx.etc@npc.com.vn
Phó trưởng phòng: Ông Trần Khắc Trượng
Số điện thoại: Email: truongtk.etc@npc.com.vn
 
Chức năng, nhiệm vụ:
- Thực hiện công tác thí nghiệm định kỳ, nghiệm thu đối với các loại dầu cách điện, các mẫu nước, mẫu cáu cặn, thành phần hoá học của xỉ tro;
- Thí nghiệm các mẫu than;
- Thí nghiệm dầu bôi trơn cho các trạm điện, các nhà máy điện và các công trình công nghiệp; 
- Tham gia phân tích và xử lý sự cố các thiết bị điện có sử dụng dầu cách điện trong hệ thống điện.
Liên hệ
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Năm
Số điện thoại: Email: namnx.etc@npc.com.vn
Phó trưởng phòng: Ông Trần Khắc Trượng
Số điện thoại: Email: truongtk.etc@npc.com.vn
 
 SK.Weather-MSN
Minimize
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangbai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 357

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 21
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 21

Online Now Online Now: