|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Thursday, October 21, 2021
Danh Mục

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh chế độ tối ưu, đưa vào vận hành, xác định đặc tính các loại thiết bị liên quan đến lò hơi, tua bin, thiết bị nhiệt;

- Thí nghiệm các loại thiết bị đo lường không điện, các loại rơ le ga, dòng dầu, các hệ thống điều khiển tự động và bảo vệ công nghệ trong các nhà máy điện cũng như các công trình công nghiệp mới xây dựng;

- Kiểm định, hiệu chuẩn các loại đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, chân không; Nghiên cứu, phân tích và xử lý sự cố các thiết bị liên quan đến lò hơi, tua bin, thiết bị nhiệt, các thiết bị đo lường không điện, các hệ thống điều khiển tự động và bảo vệ công nghệ và đề xuất các giải pháp để đảm bảo hệ thống thiết bị vận hành an toàn, tin cậy, liên tục và kinh tế;

- Thực hiện kiểm toán năng lượng;

- Tư vấn tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp;

- Thử nghiệm hiệu suất năng lượng nồi hơi công nghiệp phục vụ dán nhãn năng lượng...

Liên hệ:

Trưởng phòng: Ông Trịnh Văn Yên

Số điện thoại:                                    Email: yentv.etc@npc.com.vn

Phó trưởng phòng: Ông Lê Phi

Số điện thoại:                                    Email: phile.etc@npc.com.vn

 

 

 

 

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh chế độ tối ưu, đưa vào vận hành, xác định đặc tính các loại thiết bị liên quan đến lò hơi, tua bin, thiết bị nhiệt;

- Thí nghiệm các loại thiết bị đo lường không điện, các loại rơ le ga, dòng dầu, các hệ thống điều khiển tự động và bảo vệ công nghệ trong các nhà máy điện cũng như các công trình công nghiệp mới xây dựng;

- Kiểm định, hiệu chuẩn các loại đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, chân không; Nghiên cứu, phân tích và xử lý sự cố các thiết bị liên quan đến lò hơi, tua bin, thiết bị nhiệt, các thiết bị đo lường không điện, các hệ thống điều khiển tự động và bảo vệ công nghệ và đề xuất các giải pháp để đảm bảo hệ thống thiết bị vận hành an toàn, tin cậy, liên tục và kinh tế;

- Thực hiện kiểm toán năng lượng;

- Tư vấn tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp;

- Thử nghiệm hiệu suất năng lượng nồi hơi công nghiệp phục vụ dán nhãn năng lượng...

Liên hệ:

Trưởng phòng: Ông Trịnh Văn Yên

Số điện thoại:                                    Email: yentv.etc@npc.com.vn

Phó trưởng phòng: Ông Lê Phi

Số điện thoại:                                    Email: phile.etc@npc.com.vn

 

 

 

 

 

 

 SK.Weather-MSN
Minimize
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangbai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 357

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 16
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 16

Online Now Online Now: