|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Thursday, October 21, 2021
Danh Mục

 

 

Hoạt động SXKD
Hội nghị Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2018 và Mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019
Hội nghị Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2018 và Mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019
2019-01-16 15:10
-1006
DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI & TÌM KIẾM CỨU NẠN, XỬ LÝ NHANH SỰ CỐ VÀ DIỄN TẬP AN TOÀN NĂM 2018
Để chủ động đối phó và giảm thiểu thiệt hại gây ra trước diễn biến bất thường về thời tiết năm 2018, đồng thời trang bị những kỹ năng xử lý sự cố trong mọi tình huống cho CBCNV và để thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN trong toàn Công ty, ngày 25/5/2018 Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) đã tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN, xử lý nhanh sự cố và diễn tập an toàn năm 2018 cấp Công ty.
2018-06-20 14:23
-1216
CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC PHÁT ĐỘNG ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG VĂN HÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG
Ngày 01/6/2018, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa An toàn lao động
2018-06-20 14:20
-1216
 SK.Weather-MSN
Minimize
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangbai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 357

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 6
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 6

Online Now Online Now: